Czym jest agencja reklamowa?

Jak wybrać medium reklamowe, które najlepiej przekaże 
informacje dotyczące produktu lub usługi? 
Jak tworzyć skuteczny przekaz reklamowy? 
W jaki sposób można zmniejszyć koszty kampanii? 
To pytania, na które powinna odpowiedzieć dobra agencja reklamy.


Historia reklamy sięga czasów starożytnych, kiedy to dzięki 
wykrzykiwaniu zalet swoich towarów przez handlarzy 
wykształciła się jej forma ustna.

W czasach nowożytnych publiczne zachwalanie produktów 
przybrało o wiele bardziej zaawansowane formy. 
Do rozpowszechniania przekazów reklamowych używa się m.in. 
prasy, telewizji, radia, Internetu. Triumfy święci 
także reklama w przestrzeni publicznej w postaci 
billboardów czy też niestandardowych działań reklamy ambientowej.


Pierwsza agencja reklamowa powstała w 1843 r. w Filadelfii. 
Jej zadaniem było zajmowanie się tworzeniem przekazów reklamowych 
na zlecenie. Obecnie powstaje coraz więcej przedsiębiorstw tego typu. 
Agencje reklamowe różnią się między sobą zakresem świadczonych usług. 
Agencja reklamowa BTL zajmuje się głównie tworzeniem materiałów 
drukowanych, takich jak ulotki, broszury, foldery, mailingi, plakaty itp. 
Natomiast agencja reklamowa ATL tworzy reklamy prasowe, billboardy, spoty 
radiowe i telewizyjne. Większość agencji reklamowych proponuje jednak 
kompleksowe usługi, mające na celu stworzenie skutecznego przekazu.

Reklama to znacznie więcej niż kilkusekundowy spot w telewizji 
lub zdjęcie produktu umieszczone w gazecie. Jest formą prezentacji 
dóbr materialnych, usług, a także idei, która oddziałuje bezpośrednio 
na zjawiska rynkowe, kształtując postawy i sposób postępowania konsumentów.
line